TIS 常務執行役員 プラットフォームサービス本部長の佐藤祐次氏

TIS 常務執行役員 プラットフォームサービス本部長の佐藤祐次氏