SQL ServerとSQL Azureは、連携できるよう作られている

SQL ServerとSQL Azureは、連携できるよう作られている