KDDI ソリューション事業企画本部 副本部長兼クラウドサービス企画部 部長の藤井彰人氏

KDDI ソリューション事業企画本部 副本部長兼クラウドサービス企画部 部長の藤井彰人氏