NTTドコモ サービスプラットフォーム部開発企画担当部長の高橋慎一郎氏

NTTドコモ サービスプラットフォーム部開発企画担当部長の高橋慎一郎氏