PI(TGGPI)の背景。無駄とリスクのバランスを表す

PI(TGGPI)の背景。無駄とリスクのバランスを表す